Welkom

Voorwoord

Van harte welkom op de website van Brandweer Zandvoort. Via deze site willen wij jullie op de hoogte houden van informatie over ons korps in Zandvoort, zoals uitrukken, nieuwsberichten, foto’s en video’s. We wensen je veel leesplezier toe op onze website. Mocht je vragen hebben, schroom niet om contact op te nemen met ons. Contact gegevens kunt u hier terugvinden.

Vrijwilligers in de avonden, nachten en weekenden

Brandweer Zandvoort bestaat uit vrijwilligers en dagdienstmedewerkers. Op werkdagen van 07:30 t/m 17:00 verzorgt de dagdienst de brandweerzorg in Zandvoort. Op werkdagen na 17:00 t/m 07:30, in de weekenden en op feestdagen verzorgen de vrijwilligers de brandweerzorg in ons dorp. Onze vrijwilligers werken naast hun huidige baan bij de Brandweer Zandvoort.

Inzetbaar voor alle soorten incidenten

Zoals alle brandweerkorpsen in Nederland is ook Brandweer Zandvoort inzetbaar voor alle mogelijke incidenten. Het korps is niet alleen gericht op het bestrijden van branden; de brandweer doet meer. Wij verlenen ook hulp bij verkeersongevallen, wateroverlast, stormschade of dieren in nood. Ook assisteren wij de ambulancedienst bij reanimaties of het afhijsen van een patiënt uit een woning. Bij evenementen op Circuitpark Zandvoort zoals de DTM is Brandweer Zandvoort aanwezig voor de dienstverlening.

Kazernes

Brandweer Zandvoort heeft twee posten, één op de Duinstraat en één op de Linnaeusstraat. Sinds maart 2013 is de kazerne in de Linnaeusstraat geopend. Samen met de Zandvoortse Reddingsbrigade zijn we gehuisvest in de nieuwe kazerne. Zandvoort kent twee ploegen, ploeg centrum en ploeg noord. Ploeg centrum rukt om de week uit vanuit de Duinstraat en noord rukt om de week uit vanuit de Linnaeusstraat. Elke dinsdag tussen 19:30 en 22:00 houden wij een oefenavond om ons scherp te houden en nieuwe dingen te leren voor ons werk als brandweerman/vrouw.